Comunicarea și managementul conflictelor în organizații

comunicarea si managementul conflictelor in organizatii

Comunicarea în organizații Diferitele definiţii ale organizaţiilor focalizează atenţia pe procesul de comunicare. Comunicarea în organizaţii apare ca un factor de primă importanţă care vitalizează şi dinamizează structura şi condiţionează sever performanţele.  Armonizarea comunicării în cadrul organizației, fie la nivel ierarhic-vertical, fie orizontal între membrii aceluiași departament, devine un deziderat extrem de important de implementat, […]